Archief Herman Willemsen (2)

De bestanden zijn in pdf formaat. Als u het bestand niet kunt openen. Haal dan de gratis Adobe Reader

Er is ook een rss feed beschikbaar.

Ick quam ghereden in een dal (bewerking door Herman) midi

Ick heb ghedraghen wel seven iaer (bewerking door Herman) midi

Het reden twee liefkens (bewerking door Herman) midi

Wel ysland gyn bedroefde kust (bewerking door Herman) midi

Gequetst ben ik van binnen (bewerking door Herman) midi

O Nederland let op u saeck (bewerking door Herman) midi

Het wayt een windeken coel (bewerking door Herman) midi

Brande Hollande (bewerking door Herman) midi

Die mey playsant (bewerking door Herman) midi

Const gaat voor cracht (bewerking door Herman) midi

Brande Graeff Maurits (bewerking door Herman) midi

Het waren twee conincskindren (bewerking door Herman) midi

Een nyeu liet heb ick op hant (bewerking door Herman) midi

Ick had een boelken utvercoren (bewerking door Herman) midi

Mazurka midi

Mazurka de Cheylard midi

Scottische de Cheylard midi

Gigue midi

Andromeda midi

Dwars midi

Koolmezen midi

Zes-achtste midi

Wals fantasie midi

Swingmars midi

Canon midi

Emkes Dans midi

Circus midi

Valse de Querigut midi

Lezie Dezie midi

Mazurka voor Jan midi

Draaierig midi